PADI eLearning Rescue Diver
tripadvisor icon2  itakaLogo facebook icon 

 info@ipadivers.com

pl uk 
ru
0048 605 520 479 
00357 97 60 11 43 

 

Search

Bubblemaker PADI

smallPL PADI Rescue Diver Course
3 dni szkolenia

Nurkowie opisują kurs PADI Rescue Diver jako najbardziej wymagający, ale najbardziej satysfakcjonujący kurs, jaki kiedykolwiek zrobili. Czemu? Ponieważ uczysz się zapobiegać problemom związanym z wodą i zarządzać nimi, a także poszerzasz swoje umiejętności jako nurek, wiedząc, że możesz w razie potrzeby pomóc innym. Podczas kursu uczysz się być się lepszym partnerem, ćwicząc umiejętności rozwiązywania problemów, aż staną się one Twoją drugą naturą. Dodatkowo kurs jest po prostu zabawny - jest poważny, ale pozwala na dużo śmiechu między koncentracją nad danym ćwiczeniem.

PADI (Junior) Adventure, którzy mają co najmniej 12 lat i ukończyli nurkowanie Adventure Underwater Navigation, mogą przystąpić do kursu Rescue Diver. W ciągu ostatnich 24 miesięcy musisz również odbyć szkolenie podstawowe i pomocnicze pierwszej pomocy (CPR i pierwsza pomoc). Możesz odbyć to szkolenie podczas kursu Rescue Diver. W tym samym czasie instruktor może zaoferować kurs specjalistyczny PADI Emergrncy Oxygen Provider.

Kurs PADI Rescue Diver przygotowuje do radzenia sobie z sytuacjami krytycznymi podczas nurkowania, oraz w życiu codziennym, przy użyciu różnych technik. Poprzez ćwiczenia w poszerzające wiedzę i sposoby ratowania dowiesz się, czego szukać i jak reagować. Podczas scenariuszy ratunkowych wprowadzasz w praktyce swoją wiedzę i umiejętności. Tematy szkolenia obejmują:

- Zadbanie o swoje bezpieczeństwo
- Rozpoznawanie i panowanie nad stresem u innych nurków 
- Zarządzanie awaryjne
- Ratowanie spanikowanych nurków
- Ratowanie niereagujących nurków

smallUK PADI Rescue Diver Course
2 days course

Scuba divers describe the PADI Rescue Diver course as the most challenging, yet most rewarding course they’ve ever taken. Why? Because you learn to prevent and manage problems in the water, and become more confident in your skills as a diver, knowing that you can help others if needed. During the course, you learn to become a better buddy by practicing problem solving skills until they become second nature. Plus, the course is just fun – it’s serious, but still allows for lots of laughter in between the focused learning.

PADI (Junior) Adventure Divers who are at least 12 years old and have completed the Underwater Navigation Adventure Dive may enroll in a Rescue Diver course. You also need to have Emergency First Response Primary and Secondary Care (CPR and First Aid) training within the past 24 months. You can complete this training during the Rescue Diver course. Your instructor may also offer the PADI Emergency Oxygen Provider specialty diver course at the same time.

The PADI Rescue Diver course prepares you to deal with dive emergencies, minor and major, using a variety of techniques. Through knowledge development and rescue exercises, you learn what to look for and how to respond. During rescue scenarios, you put into practice your knowledge and skills. Topics include:

- Self rescue
- Recognizing and managing stress in other divers
- Emergency management and equipment
- Rescuing panicked divers
- Rescuing unresponsive divers

 

Polecamy / Recommended

Zakrzówek gdynia dive cypr24n     IPAPolice

Kontakt / Contact Us

 • Operating :

  całorocznie / All year round 
 • Address:

 • IPA DIVERS

  Kavo Gkreko 428 shop nr 8, 5296 Protaras, Cyprus
 • Telephone: 

 • pl  ru uk
  0048 605 520 479

  00357 97 60 11 43  
     
 • Email:

  info@ipadivers.com

 5 STAR PADI DIVE CENTER Custom 2